Toerisme met troeven voor het bezochte land

Leestijd: 4 minuten

Wie op reis gaat, bereidt zich voor op de kennismaking met andere mensen, andere culturen, een andere streek of land. In heel wat gevallen blijft die evenwel beperkt tot een sober minimum en worden heel wat kansen onbenut gelaten om duurzame relaties te ontwikkelen en een uitwisseling te creëren die voor iedereen verrijkend kan zijn.

écotourisme

In 2002 legde de Wereldorganisatie voor Toerisme de criteria vast voor wat zij onder duurzaam toerisme verstaat: “De ontwikkeling van het toerisme moet zich baseren op criteria van duurzame ontwikkeling. Het dient ecologisch houdbaar te zijn op de lange termijn, leefbaar op economisch vlak, geloofwaardig op ethisch en sociaal vlak voor de plaatselijke bevolking.” De WOT baseert zich met andere woorden op de drie P’s van de duurzame ontwikkeling: People (mensen en cultuur), Profit (plaatselijke economie) en Planet (natuur en klimaat).

Als we stilstaan bij de impact van het toerisme op de natuur en op de sociale en culturele leefwereld borrelen heel wat vragen op. Qua omgevingsbeheer is er de vaststelling dat heel wat toeristische infrastructuren afsteken bij de natuur en die soms ook aantasten. Sommige sites worden gewoon veel te druk bezocht en leiden zo hun eigen ondergang in (de koraalriffen, bijvoorbeeld). Ook de vervuiling die het gevolg is van die toeristische activiteiten (afval, vervoer…) is groot.

Er zijn ook de economische en sociale problemen: jobs zijn dikwijls precair; het ontbreken van arbeidscontracten leidt tot tal van misbruiken. En er is ook het sociocultureel aspect. Op sommige plaatsen zijn de andere leefpatronen van de reizigers die er neerstrijken storend voor de plaatselijke bevolking. De dualiteit tussen rijk en arm leidt er beetje bij beetje tot het inleveren van kleine stukjes eigen cultuur; dit alles om zich aan te passen aan de toerist.

écotourisme2

Voor de overstap naar de duurzame ontwikkeling neemt dit toerisme verschillende vormen en titels aan: solidair toerisme, geloofwaardig toerisme, ecotoerisme, tot en met ‘slow tourism’, dat zweert bij een rustige aanpak en dus pleit voor reizen te voet, met de fiets, te paard of per boot. Het kiest voor routes die toelaten om voeling te krijgen met de landschappen en hun bewoners. Het achterliggende idee is dat de bezoeker zichzelf de tijd gunt om meer en beter te ontdekken, en plaats te laten voor menselijk contact.

Met een evenredige herverdeling naar de bevolking toe, die zijn ontwikkeling wil beheren en de vruchten wil plukken van dit toerisme. De natuurlijke bronnen worden zorgvuldig beheerd. De toerist is welkom om het leven van de gezinnen te ontdekken volgens hun comfortnormen of beter indien gewenst. De mooiste herinneringen zijn degene aan de directe contacten ter plaatse.

Ga dus op schoolbezoek en neem schriftjes en potloden mee, want die hebben ze nooit genoeg. Deel met hen hun maaltijden, bereid die samen met hen, speel met de kinderen, neem deel aan hun activiteiten. Je staat versteld hoeveel je kan uitwisselen zonder dat je daarom de taal hoeft te spreken!

Al deze manieren van reizen hebben één ding gemeen: de verantwoordelijkheid die we als reiziger allemaal hebben met het oog op het respect voor de mensen en de natuur. En die verantwoordelijkheid dient zich in verschillende stadia te uiten: voor het vertrek, tijdens de reis en bij de terugkeer. In een wereld waar iedereen zin wil geven aan zijn daden en aan de echtheid van zijn relaties is het tijd om die waarden ook te delen tijdens onze reizen; momenten van vertrouwen, solidariteit en verdraagzaamheid die we volop moeten delen met degenen die we op onze wegen zullen ontmoeten.


 

ONZE GOEDE TIPS!

 

Goede voorbereiding loont!

Voor het vertrek

 • Informatie inwinnen over het land.
 • Boeking reis: reserveer indien mogelijk rechtstreeks in het land waar u naartoe trekt zodat de winst in dat land wordt gemaakt. Of via tussenpersonen die zich inzetten voor de duurzame ontwikkeling.
 • Het respect voor de plaatselijke bevolking (inentingen).

Gedurende de reis

 • Het vervoer per vliegtuig of met de auto: compenseer de CO2.
 • Verblijf: zo ecologisch mogelijk.
 • Oordeelkundig waterverbruik.
 • Voeding: plaatselijke en seizoenkeuken.
 • Afval: wees alert en laat niets achter.
 • Ecoproducten (besparingen in elk stadium van de levenscyclus van een product): biologisch afbreekbare zeep, lamp op zonne-energie…
 • Spaar de ecosystemen.
 • Ga dieren kijken zonder hun natuurlijk gedrag te verstoren.
 • Respect voor de plaatselijke bevolking (respect voor tradities, geen seksueel toerisme).
 • Spaar het cultureel en immaterieel patrimonium (zang, dans, gastronomie, verhalen, legenden…)
 • Souvenirs: vermijd om bij te dragen tot de handel in diersoorten die met uitsterven zijn bedreigd (zie ook de lijst met foute souvenirs op wwf.be) en verkies plaatselijke ambachten en coöperatieven. Koop duurzaam: betaal de correcte prijs, geen onderscheid tussen de geslachten, werkomstandigheden, kinderarbeid, respect voor de natuur.

Bij de terugkeer

 • Engageer uzelf (schenkingen, peter/meterschap).
 • Investeer uzelf in microkredieten, bijvoorbeeld via de website www.babyloan.org. Dit is de eerste Europese website voor solidaire microkredieten die u toelaat om kleine ondernemers te steunen door hen kleine sommen geld te lenen (vanaf € 50). U krijgt een beschrijving van hun project alsook het bedrag van de lening die zij vragen. Wanneer zij hun project hebben opgestart, betalen zij u terug en kunt u ofwel uw geld recupereren, ofwel een nieuwe lening toestaan om een ander project te financieren.

 


© Fiftyandme 2023