Erik Dhont, uitmuntend landschapsarchitect

Leestijd: 3 minuten

De tuinen van Erik Dhondt zijn een heerlijke evenwichtsoefening tussen natuur en cultuur, tussen strakheid en spontaneïteit. Een moderne aanpak binnen een evenwichtige context.

Secret garden

“België is het land van de geheime tuinen. Bij ons drukt de creativiteit zich uit in de privétuinen. Wanneer ik buitenlandse klanten in ons land rondleid om hen mijn ontwerpen te tonen, zijn ze verrast dat er zoveel schoonheid schuilgaat achter die hoge muren.”

Landschapsarchitect Erik Dhont etaleert zijn groot talent in de tuinen en groene ruimten die hij ontwerpt over de grenzen heen: niet alleen bij ons, maar ook in Italië en van de Azoren tot in Sint-Petersburg. Hij dankt zijn succes aan zijn originele aanpak, aan zijn zin voor volumes en schoonheid, aan zijn botanische kennis. De subtiliteit van zijn werk schuilt in het exacte evenwicht tussen de uitgewerkte grafische lijnen en het respect voor de essentie van de natuur, maar ook tussen zijn overtuiging om de ruimte te gebruiken als een stimulans van het sociale, culturele en zintuiglijke leven. Een creatieve aanpak die resoluut modern mag genoemd worden.

EricDhondt4

Driedimensionaal werk

Of het nu de restauratie betreft van een oud park of de aanleg van een nieuwe tuin: elk project wordt vanuit alle mogelijke hoeken bekeken en via diverse patronen aangepakt: tekeningen, collages, modellering, installatie, film. De tuin staat altijd centraal. De schetsen, tekeningen en kalligrafieën zijn een essentieel element in het creatief ontwerpproces. Soms zijn dat abstracte denkoefeningen; een manier om vormen, lijnen en specifieke proporties uit te proberen, waarvan sommige elementen soms later in een of ander project kunnen opduiken.

Maquettes in gips, klei of hout kunnen tijdens dit denkproces helpen om sommige vormen uit te werken en hun onderling verband in te schatten. Soms worden driedimensionale prototypes en virtuele beelden uitgewerkt om te kijken of een specifieke vorm ook ruimtelijk klopt; of een bepaalde proportie of denivellering juist is.

EricDhondt7EricDhondt6

Op zoek naar harmonie

“Een tuin is een evenwichtsoefening. Je moet respect tonen voor de plek en de waarde ervan verhogen terwijl je rekening houdt met zijn maatschappelijke relevantie en zijn plaats binnen de omgeving.” Het functioneel karakter moet in evenwicht zijn met de verfijnde esthetiek, die op zijn beurt gevoelig moet zijn voor het dagelijks gebruik, de toegepaste materialen en planten en het omringende landschap.

Als ontwerper werk je met je eigen schaal in functie van de beschikbare ruimte, het licht en de karakteristieken van de bewuste plek. Dat zijn stuk voor stuk mogelijke werkterreinen. In de handen van de architect is alles moduleerbaar: een boom als een parasol, een oude muur waarvan de structuur de plek karakter geeft… Het mag nooit de bedoeling zijn om de natuur te beteugelen: wel om haar te helpen schitteren.

Ritme als leidraad

Ruimte is niet alleen een visueel gegeven, maar ook een manier waarop men van de ene plek naar de andere beweegt en het gevoel dat men ervaart wanneer men in die ruimte wandelt. Zo worden paden soms lichtjes uitgehold en haagstructuren opgehoogd om een reliëf te bereiken dat esthetisch interessanter is en meer intimiteit oplevert.

De algemene context is altijd herkenbaar. De ruimte in zijn totaliteit moet als een eenheid worden ervaren. De compositie is noodzakelijk om de tuin in harmonie te brengen met de woning, maar voor Erik Dhont moet er ook plaats worden gelaten voor de natuur, voor spontaneïteit. Daarna moet de tuin zijn eigen weg volgen. De mensen die er wonen, moeten zich de plek eigen maken om hem een ziel te geven.

EricDhondt5

Erik Dhont
Landschapsarchitect
Varkensmarkt, 30, 1000 Brussel
www.erikdhont.com
T +32 (0)2 219 19 02

 


© Fiftyandme 2024