AZG : 3 letters om op te nemen in uw testament om degenen die het nodig hebben te helpen

Ziekte, conflicten, armoede of onrechtvaardigheid kennen geen grenzen of limieten. Er zijn altijd wel ergens bevolkingsgroepen die hulp nodig hebben. Onze artsen bieden gratis medische hulpverlening daar waar het nodig is. Een omvangrijke actie die aanzienlijke materiële en financiële middelen nodig heeft. En die komen voornamelijk voort uit de welwillendheid van erflaters. En als u nu eens een van hen zou worden ? Na uw dood zullen uw bezittingen in dienst gesteld worden van gezondheid, voor een betere mensheid.

Leestijd: < 1 minuut

U bent geen dokter maar hebt altijd al uw naasten willen helpen. En als u daar nu eens bij stilstond op het moment dat u uw testament opmaakte ? Het volstaat om drie letters neer te schrijven, AZG (Artsen Zonder Grenzen), op het moment dat u uw laatste wensen vastlegt. Nadat u uw laatste adem uitblaast, zal uw nalatenschap zijn zoals de pluisjes van een paardenbloem die geblazen worden naar wie dan ook ter wereld die hulp nodig heeft, want ziekte kent geen grenzen. De actualiteit herinnert er ons dagelijks aan : de ebolaepidemie in Congo, de ondervoedingsproblemen in Jemen of de crisis van de Rohingya in Bangladesh.

Er zijn verschillende mogelijkheden. Een legaat (een algemeen legaat, een legaat ten algemenen titelof een bijzonder legaat), een duolegaat (om ook aan een neef, nicht, vriend … na te laten), een schenking (van hand tot hand of via een notariële akte) of een levensverzekering met AZG als begunstigde.

Talloze mogelijkheden om uw nalatenschap te schenken aan een goed werk, zoals AZG, die er goed gebruik van maakt om degenen die het nodig hebben te helpen en te genezen. Dankzij u zal er iemand, ergens ter wereld, kunnen genieten van bijstand. De uwe. U kan ook tijdens uw leven een gift doen. Bij een gift van 100 euro gaat er 84 euro rechtstreeks naar onze operaties, wordt er 4 euro besteed aan beheer en administratie en 12 euro aan fondsenwerving. Voor elke euro die we uitgeven aan fondsenwerving, worden er 7 opgehaald.

Bedankt voor uw solidariteit.

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht op het gratis nummer 0800/95505 of download onze brochure op www.msf-azg.be. Als u onze juridische dienst wilt contacteren kan dat via legaten@azg.be of telefonisch via 02/474 79 28.


© Fiftyandme 2024