Help het medisch onderzoek met een legaat aan het Fonds Erasme

Ziekte en handicap zijn onderwerpen die ons allemaal aangaan. Dus wie een testament opstelt en beslist wat er later met zijn bezittingen moet gebeuren, kan erover denken om het geheel of een deel van zijn vermogen aan het Fonds Erasme voor medisch onderzoek te schenken. Het Fonds wil ziekte bestrijden via het werk van tientallen onderzoekers. Met een legaat weet je zeker dat je geld goed gebruikt wordt – ten goede van ons allen.

 

Leestijd: < 1 minuut

Het Fonds Erasme werd in 1982 opgericht als onderdeel van de ULB, en het ondersteunt medisch onderzoek om de ziektes die elk van ons kunnen treffen, beter te behandelen en voorkomen. Van CVA tot diabetes en kanker, allergie, gehoorstoornissen en orgaantransplantatie… het onderzoek kost enorm veel geld en daartoe kan het publiek een bijdrage leveren met een legaat. Dat wordt dan gebruikt voor het welzijn van allen. Een uitzonderlijk geschenk aan de gemeenschap.

Een legaat wordt opgenomen in een handgeschreven of authentiek testament, en vastgelegd bij de notaris waar het testament gedateerd en getekend wordt. Het testament moet de legataris duidelijk benoemen, als ‘Fonds Erasme voor medisch onderzoek’.

Er bestaan vier soorten legaten naar keuze: een bijzonder legaat, een algemeen legaat, een legaat onder algemene titel of een duolegaat. Met het duolegaat kan je een deel van je bezittingen aan een instelling nalaten die dan de volledige erfbelasting op zich neemt. Dat levert fiscaal voordeel op, want een ander deel kan dan worden nagelaten aan een derde zonder dat die erfbelasting moet betalen. Na je overlijden neemt je notaris contact op met het Fonds Erasme om je laatste wilsbeschikking te regelen en je legaat over te maken aan het medisch onderzoek.
In het jaar 2019 zullen meer dan 100 onderzoekers zich inzetten voor een betere gezondheid voor zoveel mogelijk mensen. Dat aantal mensen kan nog groeien als er meer middelen zijn. Die bijvoorbeeld nagelaten worden in een legaat…

Meer info? Neem contact op met Geneviève Bruynseels, directrice van het Fonds Erasme – 02/ 555 33 45 – fonds.erasme@ulb.ac.be – www.fondserasme.be.

Lenniksebaan 808 – 1070 Brussel – BE45 6760 9022 2389

 


© Fiftyandme 2024