Helpen na je levenseinde

Leestijd: 2 minuten

Testament

Je kunt nu ook in je testament een humanistisch luik voorzien als je wil bouwen aan een betere wereld voor deze en de volgende generaties. Ontmoeting met Barbara François, Voorzitster van de Ondernemingsraad van SOS Kinderdorpen België.

Om welke reden zou je SOS Kinderdorpen in je testament opnemen?

De middelen afkomstig van testamenten en giften zijn van essentieel belang voor een vereniging als de onze. Momenteel zorgt de economische crisis er meer dan ooit voor dat een reeks subsidies van de Staat geschrapt worden. Daarom zijn legaten een belangrijke bron van inkomsten waarmee we projecten op lange termijn kunnen plannen.

Wat zijn de fiscale voordelen voor erfgenamen bij een duo-legaat?

Naast een algemeen legaat biedt de formule duo-legaat de mogelijkheid al uw bezittingen of een deel ervan te schenken aan SOS Kinderdorpen en specifieke legaten te bepalen voor de andere erfgenamen.  SOS Kinderdorpen zal dan belast zijn om alle successierechten van uw erfgenamen te betalen. Als VZW zal SOS Kinderdorpen voor haar deel van het legaat respectievelijk 7 % betalen in het Waals Gewest, 8,8% in het Vlaams Gewest en 12,5 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor de legaten van de andere erfgenamen moet een berekening gebeuren. Een notaris zal u alle uitleg hieromtrent kunnen verschaffen.

15_fiche_association_sos_villages_denfants_photo_bandeau_cpatrick_wittmann

Hoe zeker zijn dat het volledige legaat gebruikt wordt door SOS Kinderdorpen en vooral voor het project dat gekozen werd door de overledene?

SOS Kinderdorpen is officieel gemachtigd om legaten te ontvangen en wordt erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voor zijn projecten in België en door Ontwikkelingssamenwerking voor zijn projecten in het buitenland. Verder beschikt SOS Kinderdorpen over het keurmerk dat de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) toekent aan organisaties die fondsen werven. SOS Kinderdorpen ligt onder de verantwoordelijkheid van de ondernemingsraden die de controle bewaren over de werking en het fondsenbeheer.

Door een legaat te schenken aan de VZW SOS Kinderdorpen of de VZW SOS Kinderdorpen België voor de wereld biedt u kinderen die moeten opgroeien zonder de steun van hun ouders in België of in de wereld de kans om te genieten van een warme thuis, medische verzorging en onderwijs. Zo kunnen ook zij opgroeien tot zelfstandige volwassenen.

Is het ingewikkeld om dit te doen?

Een testament kan in drie vormen opgemaakt worden: het eigenhandig geschreven testament, het testament of het internationale testament. U kunt in ieder geval beter advies inwinnen van een notaris die u zal helpen om uw successie zo optimaal mogelijk te regelen.

Zo zet u zich op lange termijn, zelfs na uw overlijden, in voor kinderen en biedt u ze structurele oplossingen.

www.testament.be

www.sos-kinderdorpen.be

 

 


© Fiftyandme 2024