Ik beheer de vier pijlers van mijn pensioen

Leestijd: 2 minuten

Finance

Wettelijk pensioen, extralegaal pensioen, aanvullend pensioen, vastgoed en individueel sparen: de Belg hecht bijzonder veel belang aan elk van die pijlers. Waarom? Omdat hij met een ei zit. Er zijn zeven pijlers aan de wijsheid en er zijn vier pijlers aan het Belgische pensioensysteem. En je hebt de eerste zeven nodig om de vier volgende slim te beheren. Een klein overzicht.

Vier pijlers

Het Belgische pensioensysteem is gebaseerd op vier pijlers:
Het wettelijk pensioen, het extralegaal pensioen, het aanvullend pensioen, het individueel sparen

Omdat de terminologie al eens kan variëren, is het eenvoudiger om over “producten” te spreken:

Het wettelijk pensioen, dat kent iedereen;
Het extralegaal pensioen, dat is de groepsverzekering en zijn tegenhanger voor zelfstandigen;
Het aanvullend pensioen is het pensioensparen en de levensverzekering;
Individueel sparen zijn persoonlijke spaarformules en vastgoed.

Mijn wettelijk pensioen

Om je wettelijke pensioen te berekenen, als loontrekkende of zelfstandig, volstaat het naar de website te surfen van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP op HYPERLINK “http://www.onprvp.fgov.be“) en er te berekenen waar je recht op hebt via het menu “Uw pensioen berekenen”. Opgelet, de aangegeven bedragen zijn brutobedragen. Daar moet je nog de VZI-bijdrage, de solidariteitsbijdrage en de bedrijfsvoorheffing aftrekken.

Mijn groepsverzekering, mijn VAPZ

Voor werknemers kan ze georganiseerd worden door de sector (bv : horecasector) of door de onderneming. Als deze niet voorzien is, heb je geen toegang tot de tweede pijler, tenzij je zelfstandige bent. Als je zelfstandige bent voor eigen rekening, komt het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) tussen. Dat bestaat in twee versies, een gewone en een zogenaamde “sociale” versie (waarvan het luik verzekeringen uitgebreider is).

Finance2

Mijn pensioensparen, mijn levensverzekering

Ook pensioenverzekering genoemd, het gaat hier om producten van individuele type. In tegenstelling tot het gewone pensioensparen geeft de pensioenverzekering een gegarandeerd rendement, net zoals de levensverzekering. Maar wie de actualiteit in de sector volgt, weet dat dit gegarandeerde rendement bedreigd is. Gezien het huidige niveau van de rentevoeten hebben de verzekeringsmaatschappijen alle moeite van de wereld om dat rendement te bewaren. Dat wil niet zeggen dat ze er niet in zullen slagen (ze zijn er wettelijk toe gehouden), maar er is een helse lobbying aan de gang om het te realiseren. Beslist in de gaten te houden.

Mijn huis, mijn spaarplan

De beste definitie van de vierde pensioenpijler is de volgende: de vierde pijler verzamelt de individuele spaaracties die niet passen in de eerste, tweede, noch derde pensioenpijler. Het gaat om residentieel vastgoed (voor eigen gebruik of voor verhuur) en individueel sparen, bankrekeningen, obligaties, aandelen, sicavs, beleggingsfondsen en verzekeringscontracten buiten fiscaliteit (in België en in het buitenland). Dit is een belangrijk luik waar de Belg enorm veel belang aan hecht met een hele resem zeer populaire en zeer bekende producten. Waarom? Omdat hij vreest voor zijn pensioen. Zo simpel is het.

 


© Fiftyandme 2024