Klaar voor HET AFSCHEID

Leestijd: 3 minuten

DE DOOD VAN EEN GELIEFDE ZORGT ALTIJD VOOR RADELOOSHEID. MET BOVENOP HET VERDRIET OOK NOG DE ROMPSLOMP VAN ADMINISTRATIEVE EN ANDERE VERVELENDE STAPPEN. SOMS LIJKT HET WEL EEN STRAATJE ZONDER EINDE… WAAROM ZOUDEN WE DEZE OVERSTAP DUS NIET OP EEN SERENE MANIER VOORBEREIDEN, ZOALS MET EEN UITVAARTVERZEKERING? MEER UITLEG.

Door Patricia Massange

Een uitvaartpolis is handig en nuttig want hij zorgt ervoor dat uw nabestaanden bij uw overlijden niet voor financiële verrassingen komen te staan.

bigstock-Rear-view-of-middle-aged-sitti-24798434-1170x780

Men kan een uitvaartverzekering afsluiten om verschillende redenen:

  • als financiële steun voor uw nabestaanden bij uw overlijden;
  • om op voorhand uw uitvaart te betalen en te organiseren;
  • om het verloop van uw uitvaart zo te regelen dat uw nabestaanden daar geen financiële hinder van ondervinden.

Financiële steun

Onderzoek heeft uitgewezen dat zeven Belgen op tien de kostprijs van een uitvaart onderschatten. Wanneer men deze mensen met de echte kostprijs van de uitvaart confronteert, stelt amper 35 % van hen dat zij het benodigde bedrag meteen op tafel kunnen leggen. In dertig jaar tijd zijn de uitvaartkosten verviervoudigd. Indien deze evolutie zich doorzet, betekent dit dat een uitvaartceremonie in 2028 tot 10.517 euro gaat kosten en liefst 17.248 euro in 2038.

U kunt zelf het verzekerde bedrag bepalen voor uw uitvaart. Dat ligt tussen 1500 en 10.000 euro, al naargelang de verzekeraar. Vandaag worden de uitvaartkosten geschat op 3000 tot 5000 euro, zonder de extra’s te rekenen: dat zijn onder meer kosten gekoppeld aan het graf, de misviering, de teraardebestelling of de crematie. Andere elementen zoals de rouwtafel, de concessie, de grafsteen… kunnen de factuur al snel naar 5000 tot 7000 euro en meer opjagen, al naargelang de wensen van de overledene en zijn nabestaanden.

De verschillen

De uitvaartverzekering is dus helemaal iets anders dan een overlijdens- of een levensverzekering. Het is een levenslange verzekering die enkel tot doel heeft om de kosten van de uitvaart te dekken en te vermijden dat uw nabestaanden na uw dood met een financiële kater geconfronteerd worden.

life-magazine1

De uitvaartverzekering is een contract dat wordt afgesloten tussen de verzekeraar (verzekeringsmaatschappij) en de verzekeringsnemer. In dit contract verbindt de verzekeraar er zich toe, mits betaling van de verschuldigde premies, om bij het overlijden van de verzekerde een bepaald bedrag uit te keren aan de rechthebbende.

DE UITVAARTVERZEKERING IS DUS HELEMAAL IETS ANDERS DAN EEN OVERLIJDENS- OF EEN LEVENSVERZEKERING. HET IS EEN LEVENSLANGE VERZEKERING DIE ENKEL TOT DOEL HEEFT OM DE KOSTEN VAN DE UITVAART TE DEKKEN EN TE VERMIJDEN DAT UW NABESTAANDEN NA UW DOOD MET EEN FINANCIËLE KATER GECONFRONTEERD WORDEN.

Een levensverzekering daarentegen is een contract afgesloten tussen de verzekeraar (verzekeringsmaatschappij) en de verzekeringsnemer. In dit contract verbindt de verzekeraar er zich toe, mits betaling van de verschuldigde premies, om de rechthebbende een bepaald bedrag uit te keren indien deze bij het verstrijken van het contract nog altijd in leven is.

Leeftijdsgrenzen

Een uitvaartverzekering wordt doorgaans overwogen tussen het veertigste en zestigste levensjaar. De meeste uitvaartpolissen worden in deze leeftijdscategorie afgesloten. Het is mogelijk om later te onderschrijven, maar in het merendeel van de contracten is vijfenzeventig de grensleeftijd. Het is dus belangrijk om te anticiperen.

U hebt de keuze om de betaling van uw verzekering te regelen in overleg met uw verzekeraar (maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks) en dit volgens een periode die u zelf bepaalt (maximaal tot de leeftijd van tachtig jaar). Daarna bent u voor de rest van uw leven verzekerd, ook na de periode van de betaling van uw premies.

life-magazine

Indien u voor de periodieke betalingen kiest, kunt u de verzekering onderschrijven tot 31 december van het jaar waarin u uw negenenzestigste verjaardag viert – dit al naargelang de gekozen verzekeraar. Indien u ouder bent dan negenenzestig, kunt u voor een unieke premie kiezen – doe navraag bij uw verzekeraar. Het betreft dan een premie die u in één keer betaalt.© Fiftyandme 2024