Mijn levensverzekering in Luxemburg?

Leestijd: < 1 minuut

LuxembourgWel ja, waarom niet? Ziehier het antwoord op de vragen die elke investeerder zich stelt.

Is het wettelijk?

Ja, perfect (omgekeerd zou straf zijn!). De Europese eenmaking geldt immers ook voor de dienstensector, al blijft de financiële wereld altijd iets apart.

Luxemburgse verzekeringsmaatschappijen, zoals Vitis Life (filiaal van KBL) die actief zijn in andere landen van de Europese Unie (zoals België), doen dit in het kader van de vrije dienstenmarkt. Dit betekent dat de door hen aangeboden levensverzekeringscontracten – die werken volgens het boekje, de zogeheten compliance – conform zijn met de Belgische rechtsregels en fiscaliteit van de verzekeringscontracten.

Moet ik dit levensverzekeringscontract aangeven?

Het antwoord is ja. In het kader van de fiscale regularisatiepolitiek van ons land dienen de Belgen sinds vorig jaar elk in het buitenland afgesloten levenscontract te vermelden in hun belastingsaangifte. Voor alle duidelijkheid: het betreft alle levensverzekeringscontracten aangegaan door een Belgische belastingplichtige, zijn echtgeno(o)t(e), zijn wettelijke levenspartner en zijn minderjarige kinderen. En als we zeggen alle contracten, dan betekent dat: de oude, de huidige en de nieuwe.

Waarom het Groothertogdom?

Alvast niet omdat het een fiscaal paradijs zou zijn. Dat is het trouwens niet meer. De Luxemburgse regering is daar zeer duidelijk over: het bankgeheim voor fiscale doeleinden bestaat niet meer. Het Groothertogdom schikt zich vanaf 1 januari eerstkomend naar de automatische uitwisseling van fiscale informatie tussen de landen van de Unie.


© Fiftyandme 2024