Overweeg duurzaam beleggen

Leestijd: 3 minuten

Maatschappelijk engagement en begaan zijn met een wereld waarin het goed leven is, het zijn belangrijke zaken. De economie in haar geheel en alle daarin actieve spelers – ondernemingen, ondernemers en werknemers, kredietinstellingen, aandeelhouders… – worden opgeroepen om te werken aan een betere wereld, aan een gezonder milieu en aan meer evenwichtige handelsrelaties… en daar heeft iedereen baat bij!

Wie kiest voor duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingen, kiest in de eerste plaats voor obligaties en aandelen van ondernemingen en instellingen die positieve en duurzame inspanningen leveren voor de mens en zijn omgeving. SRI-beleggers (Socially Responsible Investment) houden niet alleen rekening met de gebruikelijke criteria voor een belegging, maar voegen er ook een aantal aan toe. Sommige economische activiteiten zijn sowieso uitgesloten, terwijl andere van zeer nabij worden gevolgd omdat zij bepaalde maatschappelijke, ecologische of duurzame waarden hoog houden.

Leveren verantwoorde beleggingen minder winst op?

Neen, wel integendeel. Het is net belangrijk dat een belegger die voor een duurzame en verantwoorde belegging kiest zich niet tevreden moet stellen met een lager rendement. Ondernemingen die hun activiteiten delokaliseren naar lageloonlanden of zich bezondigen aan kinderarbeid zien hun winst misschien wel stijgen, dat is vaak een kortermijneffect. Alleen ondernemingen die voor duurzame ontwikkeling kiezen, zullen ook hun winst duurzaam zien groeien.

Welke garanties heb ik dat mijn investering daadwerkelijk maatschappelijk verantwoord is?

De vzw Ethibel staat er borg voor dat alle fondsen die via ethisch sparen worden opgehaald opnieuw op een maatschappelijk verantwoorde manier worden geïnvesteerd. Deze onafhankelijke Belgische organisatie levert sinds 1992 certificaten af voor ethische financiële producten. De criteria die daarbij worden gehanteerd, worden vooraf vastgelegd in overleg met onder meer het Réseau Financement Alternatif en Netwerk Vlaanderen.

– Het Réseau Financement Alternatif is een pluralistische vereniging die door haar manier van omgaan met geld ethiek en solidariteit wil bevorderen en zo wil bijdragen tot een eerlijker en menselijker samenleving (www.rfa.be).

Netwerk Vlaanderen is een pluralistische beweging die voor “een andere benadering van geld” staat en die wil bewijzen dat geld kan worden gebruikt op een manier die mens en milieu ten goede komt (www.netwerkvlaanderen.be).

investircoeur1

Hoe werkt een ethische spaarrekening?

Net als alle andere spaarrekeningen geeft ethisch sparen recht op een basisrente vermeerderd met een aangroeipremie en/of getrouwheidspremie. En tot een bepaald bedrag wordt op de rente geen roerende voorheffing geheven. Men kan ook beslissen om een deel van de rente of de gehele rente op zijn spaartegoeden af te staan aan partnerorganisaties of aan één van hun projecten.

Duurzaam, maatschappelijk verantwoord en solidair beleggen

Deze verschillende types van investeringen zijn onderworpen aan bijzonder strikte regels. De beheerder gaat in de allereerste plaats op zoek naar ondernemingen die in hun sector opvallen door hun milieu- en maatschappelijk beleid. De ondernemingen moeten hun activiteiten uitoefenen op een maatschappelijk verantwoorde manier, zij moeten daarbij de mensenrechten, de samenleving en hun werknemers respecteren, en zij moeten een actief milieubeleid voeren. De ondernemingen moeten uiteraard ook financieel gezond zijn en goede vooruitzichten bieden.

investircoeur

Wat zijn de voordelen van een ICB (Instelling voor Collectieve Belegging)?

Deze bestaan in de vorm van beveks en gemeenschappelijke beleggingsfondsen. De risico’s zijn er beter gespreid en ze bieden gemakkelijk toegang tot de aandelenbeurzen en buitenlandse markten .

Iedere belegger kan dus afhankelijk van zijn persoonlijke voorkeur en zijn eigen aandachtspunten een compartiment selecteren dat aansluit bij zijn waarden en beleggersprofiel. Hij kan er ook zeker van zijn dat zijn geld niet wordt gebruikt voor de productie of de verkoop van wapens, voor kernenergie, biociden, alcohol, tabak en pornografie, of voor iedere andere vanuit moraal of maatschappelijk standpunt laakbare activiteit. Sommige compartimenten gaan zelfs nog verder en vertrekken van een bepaalde opvatting over solidariteit. De voordelen zijn legio!

 


© Fiftyandme 2023