‘t Eilandje

‘t Eilandje, missie en waarden

Tegemoetkomen aan de behoeften van daklozen, dat is de missie van ‘t Eilandje, een vzw die al meer dan zestig jaar noodopvang aan daklozen biedt. Maar ‘t Eilandje doet nog veel meer. Het organiseert een breed en divers aanbod van diensten, afgestemd op de situatie van elk individu.

Leestijd: < 1 minuut

Een van de diensten van ‘t Eilandje is noodopvang, voornamelijk via het dagopvangcentrum, waar daklozen terechtkunnen voor een maaltijd en een douche. Ze kunnen er uitrusten en krijgen er psychosociale begeleiding. Daarna is er de mogelijkheid tot tijdelijk onderdak: daklozen krijgen dan maatschappelijke begeleiding om hun situatie te reguleren vanuit een stabiele omgeving. Zo kunnen ze in alle rust en sereniteit op zoek gaan naar een baan, huisvesting enz. Daarbij krijgen ze continu hulp van begeleiders van de vzw. Er zijn twee opvanghuizen voor alleenstaande mannen (in Brussel en Charleroi) en één voor vrouwen en gezinnen (in Brussel).

Voortgezette begeleiding

Naast die hulp biedt ‘t Eilandje ook een eigen opleidingsaanbod. Zo is er ‘t Eten van ‘t Eilandje, een project voor sociale economie met een vooropleidingsprogramma voor de horeca en een commerciële activiteit (verkoop van een gamma biovoeding). Dit project zet mensen niet alleen op weg naar een baan, maar helpt hen ook om hun zelfrespect en waardigheid te hervinden dankzij het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Deze benadering sluit perfect aan bij de maatschappelijke begeleiding om een waardige, duurzame woonoplossing en een baan te vinden. Wie dat wenst, krijgt zelfs nog opvolging na het vinden van een eigen woning.

Hoe kun jij ‘t Eilandje helpen?

Ook wij kunnen, op ons niveau, iets doen: door vrijwilliger, donateur of erflater te worden. Want vergeet niet: elke gift telt. Ruim 80% van de donaties wordt rechtstreeks besteed aan de sociale acties en de eigenlijke missie van de vzw.

Rekeningnummer voor donaties: BE33 0017 2892 2946 of via www.ilot.be

Meer info over een legaat via je testament: 0489 672 306 of A.Vanhoutvinck@ilot.be

Copyright foto : Frank Toussaint


© Fiftyandme 2024