ondernemen

Vrouwelijke 50plussers maken zich klaar om de economie op zijn kop te zetten

Leestijd: 3 minuten

Volgens een recente studie is de Belg meer en meer geneigd om te ondernemen… Of moeten we zeggen de Belgische vrouw van 50 jaar en meer?!

Een veelbelovende toekomst?

Volgens het «Amway Global Entrepreneurship Report 2016» (AGER) wordt de Belg meer en meer verleid tot het ondernemerschap. En dan gaat het niet alleen om de typische jonge ondernemer, maar ook om vrouwen en senioren. Op internationaal vlak krijgen Vietnam, Indië en Thailand een ereplaats op het podium. België vergroot zijn kapitaal aan ondernemers met 6 procent ten opzichte van vorig jaar en overstijgt daarmee het Europees gemiddelde. Concreet onthult de studie dat één Belg op twee vindt dat hij de nodige competenties en middelen heeft om een eigen zaak op te richten en het ondernemerschap als een interessante carrièrekans ziet. Een goede stap voorwaarts voor onze economische toekomst want “het is de eerste keer dat we zo’n positief resultaat halen in ons land”, zegt Bernard Surlemont, professor ondernemerschap aan de HEC – Universiteit van Luik. Hoe kunnen wie die plotse interesse voor het ondernemerschap verklaren? De resultaten tonen aan dat er twee categorieën in de Belgische bevolking het traditionele profiel van de ondernemer op zijn kop zetten: vrouwen en vijftigplussers!

De « opa-boom » van het Belgische ondernemerschap

Volgens de studie staan 78% van de Belgen van 50 jaar en ouder positief tegenover ondernemen. Dat is 17% meer dan in 2015. Er zijn verschillende factoren die deze opmerkelijke groei kunnen verklaren: “Buiten de talrijke maatregelen van de regering om het ondernemen aan te moedigen heeft de verandering in de wetgeving rond de sociale zekerheid een aanzienlijke impact gehad op vijftigplussers. Nu we tot ons 65ste moeten werken, voelt het merendeel van de werknemers zich verplicht om een alternatief te vinden, en een eigen zaak lijkt hen de beste optie gezien de huidige toestand op de arbeidsmarkt. Daarenboven werd de Belgische wetgeving onlangs veranderd in het voordeel van zelfstandigen, die vanaf nu voordelen krijgen als ze op pensioen gaan. In die context is het niet verwonderlijk dat deze leeftijdsklasse geïnteresseerd is in het ondernemersschap en eraan denkt om een eigen zaak te starten”, legt Bernard Surlemont uit.

Christiane Robert is voorzitter van SeniorFlex, een Belgisch organisme dat senioren wil helpen om professioneel actief te blijven. De resultaten van de studie komen overeen met wat de vereniging in de praktijk ziet gebeuren. “Senioren worden vaak gediscrimineerd door het systeem van werken in loondienst“, zegt ze. “Het ondernemerschap is dus een interessant alternatief om actief te blijven. Het is een mooie manier om hun ervaring te gebruiken en het biedt hen de autonomie om hun werktijden te verlichten als het nodig zou zijn. In onze vereniging merken we een verhoging van het aantal senioren dat een eigen zaak start. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de afschaffing van het plafond aan gecummuleerde inkomsten met het pensioen voor een beperkte categorie van gepensioneerden. Het is een eerste stap in de richting van het ondersteunen van senioren, maar we moedigen de autoriteiten aan om de wetgeving nog verder te versoepelen om de interesse nog meer te doen toenemen.”

Vrouwen die ondernemen: een tendens die zich verderzet

De resultaten doen uitschijnen dat het ondernemerschap niet langer een mannenzaak is. “De laatste jaren werden er verschillende initiatieven op poten gezet om het vrouwelijk ondernemerschap te ontwikkelen en we zien nu de impact van deze campagnes. Het is ook interessant om te noteren dat de meeste Belgische vrouwen een positieve houding hebben ten opzichte van ondernemen (80%) maar dat ze het moeilijk hebben om hun dromen om te zetten in daden (32% ziet zich een eigen zaak oprichten, ten opzichte van 38% van de mannen). De schuldige? Gebrek aan vertrouwen in zichzelf en hun capaciteiten. “Het is tijd dat de tijden veranderen en dat vrouwen in hun potentieel geloven”, voegt Bernard Surlemeont nog toe.

Voor Florence Blaimont, oprichtster van het Belgische netwerk voor vrouwelijke ondernemers Wonder Women, is het vooral de zoektocht naar (financiële) onafhankelijkheid die Belgen ertoe aanzet om zich te lanceren. “De tijd dat de man de enige kostwinner van de familie was, is voorbij. Het grootste deel van de vrouwen wil zelfstandig worden om zo in hun noden te kunnen voorzien, en dat terwijl ze zich kunnen ontwikkelen in een job die hen passioneert, die zinvol is in hun ogen en die in overeenstemming is met hun waarden. Ze zijn zich ervan bewust dat er steeds een risico om de hoek kan loeren maar het is de vrijheid die hen de moed geeft om de sprong te wagen.”

Hillary werd niet verkozen… Maar vrouwen zijn meer dan ooit beslist om de koe – en de nieuwe kansen – bij de horens te vatten om de wereld te veranderen!


© Fiftyandme 2024