Zeg me wat je doet met je geld, en ik zeg je wie je bent

Leestijd: 5 minuten

Terwijl het eigenlijk het omgekeerde moet zijn: zeg me wie je bent en ik zal je zeggen wat je met je geld moet doen!

 UNE-life-magazine-argent

Op het gevaar af om me te verliezen in onliners, is het mijn taak om u er toch één te citeren: ken uzelf. En ja: dat is wel degelijk een bevel! Deze ietwat brutale aanhef heeft alles te maken met het feit dat een Europese richtlijn elke financiële tussenpersoon verplicht om een investeringsprofiel van zijn klant op te stellen. Dit moet het in principe voor u onmogelijk maken om investeringen uit te voeren die niet aansluiten bij dit profiel, dwz. bij uw reële behoeften.

Indien sommigen van u nu reageren: “Tja, dat profiel, daar veeg ik mijn voeten aan”, dan zal dit in wezen weinig veranderen. De financiële tussenpersoon tot wie u zich richt, zal weigeren om u datgene wat u vraagt te verkopen. En met reden, want als hij dit toch doet, loopt hij het risico te worden gestraft indien dit slecht zou uitdraaien.

U WIL TOCH DOORZETTEN?

Oké, maar dan op eigen risico. Voor zover u daar in slaagt, overigens, want heel wat banken hebben op PC Banking speciale systemen geïmplementeerd. Die blokkeren de orders die niet conform zijn met het investeringsprofiel van degene die de uitvoering ervan claimt. Er zitten natuurlijk altijd mazen in het net, want uiteindelijk kan niemand u ook beletten om een rok te kopen die te smal is of een kostuum dat de breed zit… Da’s dan pech voor u.

WAAROM IS DIT ZO BELANGRIJK DAT ZELFS DE EUROPESE UNIE ZICH HIER OVER HEEFT GEBOGEN?

Omdat investeringen en patrimoniumbeheer zoals een kleerhanger zijn waarvan de uiteinden elkaar niet uitbalanceren. Wat fraai oogt in de architectuur is minder evident in de financiële wereld. U wenst een product en gepersonaliseerde begeleiding; de bankier daarentegen biedt standaardformules aan.

Behalve indien u voldoende bemiddeld bent. En dan nog. Zelfs de privébanken, van de bekendste tot de meest discrete, zoeken hun toevlucht in standaardproducten zoals fondsen. Kortom: omdat de klant koning is, is het in principe het product en de gepersonaliseerde service die de bovenhand moeten krijgen. Begin dus met uw investeringsprofiel op of bij te stellen. Doe dit samen met uw bankier, ofwel op het internet (*).

life-magazine

Eens dit voorbereidende werkje is afgerond, luistert u naar wat er verteld wordt en leest u wat er geschreven staat, maar maakt u direct een eerste schifting op grond van:

  • Investeer niet op de beurs tenzij u een speculatief karakter hebt en minimaal 10 jaar te leven. Let op: tijdens die 10 jaar moet u het geïnvesteerde geld kunnen missen, alsof u het in een verzegelde urne had opgeborgen – wat u natuurlijk niet belet om dit te (laten) beheren
  • U aanvaardt een klein beetje risico? Ga dan naar de beurs. U wil helemaal geen risico? Weet dat het “nulrisico” niet bestaat. Kies voor financiële producten met een vaste opbrengst, obligaties, bankrekeningen
  • Vastgoed is per definitie niet liquide. Als u een appartement koopt en u hebt onverwacht een gedeelte van uw geld nodig, dan kunt u niet één of twee kamers van dat appartement verkopen. Het is alles of niets. Tenzij u investeert in zogeheten “papieren baksteen”, dwz. vastgoedbevaks of andere vastgoedtitels
  • Zoals de spreuk ons voorhoudt, legt u uw eieren niet allemaal in hetzelfde mandje. Ondergetekende blijft zich verbazen over het gebrek aan diversificatie bij heel wat beleggingen en patrimonia. Een Belg die een huis of een appartement bezit dat hij bewoont en in zijn wijk twee andere appartementen koopt die hij wil verhuren, is zich perfect bewust van de totaliteit van dit bezit ten opzichte van wat men het “Belgisch risico” kan noemen. Indien hij dit weet en met kennis van zaken handelt, is dit zijn probleem. Als hij dit onvoldoende geanalyseerd heeft, is het de hoogste tijd om dat te doen.

Een plaatsing is niet geslaagd zonder een vooropgesteld einddoel en zonder dat men zich elders gaat bevragen dan bij de traditionele bronnen, zoals de “bevriende bankier die men volledig vertrouwt” of de financiële pagina’s van uw favoriet medium.

LEG UW DOELSTELLINGEN VAST

Toch zeggen we ook dit: doelstellingen vastleggen is minder eenvoudig dan vroeger. De interestvoeten hebben een peil bereikt waarop zelfs de lange-termijn-investeerders, zoals verzekeraars, bang zijn geworden. Maar tegelijk dient ook rekening gehouden met een factor die velen over het hoofd zien: de inflatie. Als u amper 1,5 % interest scoort op een spaarrekening (basisrente plus getrouwheidspremie) (**) met – zoals dit vandaag het geval is – een inflatie die dicht bij 0 % ligt, dan bedraagt uw reëel rendement 1,5 %. Dat is evenwel precies hetzelfde alsof uw spaarrekening 3,5 % interest zou opbrengen bij een inflatie van 2 %. Omdat alles er op wijst dat in een voorspelbare toekomst de interestvoeten en de inflatie laag zullen blijven, moet u leren om te tevreden te zijn met weinig op nominaal vlak.

life-magazine-objectifs

Het ideale patrimonium moet bestaan uit diverse componenten: aandelen, obligaties, verzekeringscontracten, vastgoed (buiten de eigen woning) en cash geld. Dit ideaal is makkelijker haalbaar dan men denkt. Neem nu Martin. Hij is 60 en zal op zijn 65e het geld krijgen van zijn groepsverzekering. Hij heeft wat centen opzij staan op zijn spaarrekening en datgene wat hij van zijn ouders heeft geërfd, staat op een effectenrekening.

Omdat zijn investeringsprofiel neutraal is (niet conservatief, niet dynamisch) op de middellange termijn (zijn tijdelijke horizon is 5 tot 10 jaar) is de effectenrekening mooi in balans: 50 % aandelen, 50 % obligaties. Maar enkel via fondsen, beveks en trackers (***) om redenen van diversificatie. Kortom: Martin weet waar hij naartoe gaat en in de huidige omstandigheden is dat wat telt.

Vastgoed? Ja. Martin bezit dat via zijn vastgoedbevaks, zoals Befimmo, Cofinimmo en consoorten. Bovendien zijn die makkelijk verhandelbaar. Goud? Neen, daar wil Martin niet aan. Hij hoort bij degenen die goud geen veilige haven vinden, maar een hoogspeculatief product – wat zijn koers de voorbije 5 jaar trouwens aangeeft.

Algemene conclusie: de grote kunst van de investeerder bestaat er in om een gepersonaliseerd patrimonium op te bouwen dat vertrekt van standaardproducten.

* Tik investeringsprofiel op Google en u hebt keuze zat!
** De Belgische markt telt een 100-tal verschillende spaarrekeningen. De hoogste rente bedraagt 1,80 %, de laagste 0,20 % (all-in).
*** Een tracker is een aandeel dat enkel bedoeld is om een bepaalde referentie-index te volgen als zijn schaduw.© Fiftyandme 2023