mannelijke dominantie

Een meerderheid van de 50+ mannen lijkt afstand te doen van hun ‘mannelijke dominantie’ in de slaapkamer

Een Ifop-enquête toont aan hoe mannelijke vijftigers hun rol op gebied van seksualiteit en relaties zien. 

Leestijd: 3 minuten

Deze feministische tijden hebben weinig nood aan alfamannetjes en steeds meer vrouwen waarderen mannen die afstand nemen van hun dominante rol of die zich losmaken van genderstereotypen en traditionele constructies van mannelijkheid. Ze worden vandaag de dag omschreven als ‘gedeconstrueerde mannen’.

In de praktijk resulteert het in partners die niet alleen het vuilnis buitenzetten, maar ook huishoudelijke taken op zich nemen zoals de kinderen en kleinkinderen verwelkomen. Het gaat veel verder dan zeggen “wat kan ik doen om je te helpen, schat?”. Ze communiceren voortaan over hun emoties, zijn niet bang om te huilen, aanvaarden dat vrouwen meer verdienen en hebben er geen probleem mee dat hun partner zonder hen uitgaat of zelfs sexy gekleed zijn… Wat betreft intimiteit in bed, laten gedeconstrueerde mannen het cliché rond eigen plezier en dominantieverhoudingen achter zich. Maar zijn deze ‘nieuwe’ mannen slechts een fantasie of bestaat hij echt?

54% van de mannen koppelt los van stereotypen

Volgens een enquête van Ifop (1), uitgevoerd door het vrijzinnige platform Wyylde, zijn deze ‘nieuwe’ nieuwe mannen zelfs in de meerderheid. Geen grote meerderheid, maar toch een meerderheid. Zo’n 54% van de mannen in de leeftijdscategorie 50-64 jaar denkt dat ze gedeconstrueerd zijn (algemeen gemiddelde: 54%). En 59% denkt dat vrouwen van hun generatie zulke mannelijke partners op prijs stellen (algemeen gemiddelde; 52%). Hun partners lijken dezelfde mening te delen, want niet minder dan 62% van de vrouwen van in de vijftig denkt dat zij met zo’n man samen zijn (algemeen gemiddelde: 61%). Hoe kunnen we dit kleine verschil tussen mannen en vrouwen interpreteren? Onderschatten mannen hun gedragsveranderingen? Of overschatten vrouwen hun partners? Ze moeten het allemaal eens uitleggen!

Mannen die aandacht hebben voor de genoegens van hun partner

Zijn deze vijftigers ook gedeconstrueerd op vlak van intimiteit? Op dit gebied zijn er toch heel wat dingen aan het veranderen, en geen klein beetje! 94% van hen kan zich voorstellen in een relatie te zitten waarin de vrouw prefereert om tijdens de penetratie bovenop te liggen (algemeen gemiddelde: 88%). 93% van deze mannen is bereid samen te leven met een vrouw die tijdens de seks een actieve rol in de plaats van een passieve rol speelt (algemeen gemiddelde: 87%). En 82% aanvaardt het gebruik van een seksspeeltje om het klaarkomen van de vrouwelijke partner te vergemakkelijken (algemeen gemiddelde: 73%). Verder zou 81% van de respondenten overwegen informatie op het internet te zoeken om te weten te komen hoe ze hun partner het beste orgasme kunnen bezorgen (algemeen gemiddelde: 73%). Tot slot aanvaardt 53% dat geslachtsgemeenschap vaak gebeurt zonder vaginale of anale penetratie (algemeen gemiddelde: 56%).

Volgens Ifop zijn mannen van in de vijftig dus gedeconstrueerde mannen. Ze zijn degenen die het traditionele seksuele gedrag het meest hebben losgelaten! Veel meer dan andere leeftijdscategorieën, namelijk mannen onder de 35, mannen tussen de 35 en 49 en mannen boven de 60! Ongetwijfeld helpt het feit dat hun lichaam minder efficiënt wordt waardoor ze hun seksuele genderstereotypen veranderen. Maar dit is uiteindelijk geen afdoende verklaring, aangezien zestigjarigen in dit opzicht traditioneler zijn.

Grote terughoudendheid tegenover prostaatgenot

Waar de dingen niet zo in beweging zijn voor de vijftigers, is op het gebied van prostaatgenot. 69% weigert ten minste één vorm van prostaatgenot te aanvaarden (algemeen gemiddelde: 76%). 45% weigert dat zijn partner aan zijn anus likt (algemeen gemiddelde: 54%), 45% keurt af dat hun vrouw met de vinger de anus van de man penetreert (algemeen gemiddelde: 52%) en 64% zou niet aanvaarden dat zijn anus met een voorwerp wordt gepenetreerd (algemeen gemiddelde: 65%). Met andere woorden, mannelijke penetratie blijft taboe. Voor de meeste mannen blijft hun lichaam ondoordringbaar domein.

Weinig enthousiasme voor libertinisme en polyamorie

Traditionele opvattingen over echtverbintenis lijken ook sterk verankerd te zijn. 60% van de 50-jarigen zou weigeren om af en toe seks te hebben met hun vrouwelijke partner en een andere man tegelijk (algemeen gemiddelde: 73%). Daarentegen staat 39 meer open voor een sekspartij met twee vrouwen tegelijk (algemeen gemiddelde: 49%). Libertinisme is niet langer populair. 61% van de 50-jarigen aanvaarden dat ze met hun partner naar een parenclub gaan (algemeen gemiddelde: 72%). Polyamorie is niet aantrekkelijk voor de meerderheid van de mannen. 74% van de mannen tussen 50 en 59 jaar weigeren met meerdere personen tegelijk een intieme relatie aan te gaan zonder dit te verbergen (algemeen gemiddelde: 75%). Hetzelfde geldt voor swingen: 65% zou weigeren van partner te wisselen tussen paren (algemeen gemiddelde: 76%).

Men zou dus kunnen concluderen dat de quinqua-generatie (tussen 50 en 59 jaar) zowel overdag als ’s nachts is gedeconstrueerd. Hun levensjaren stellen hen in staat om seksuele genderstereotypen te deconstrueren. Mannen tussen de 50 en 60 jaar staat echter niet voor alles open. Bepaalde seksuele en relationele praktijken lijken hen net iets te gevaarlijk…

Ifop-studie voor Wyylde.com, uitgevoerd door middel van een zelf in te vullen online vragenlijst van 27 januari tot 31 januari 2022 bij een steekproef van 2.003 personen, representatief voor de Franse bevolking van 18 en ouder.


© Fiftyandme 2024