Met pensioen en toch nog werken? Ja, maar eerst goed rekenen!

Leestijd: 2 minuten

20 à 25 % van onze gepensioneerden leven onder de armoedegrens. In België ligt deze grens ter hoogte van 850 euro per maand. Een situatie waar bijna één gepensioneerde op vier aan lijdt. Om deze toestand te voorkomen, blijkt één van de beste oplossingen : blijven werken! Maar niet zonder voorzorgsmaatregelen.

Retraite

Volgens sommige bronnen, hebben we het ongeveer over 35.000 mensen die na hun pensioen nog steeds aan het werk zijn. Een cijfer dat ons koude rillingen geeft. Uit het antwoord op een parlementaire vraag kunnen we afleiden dat de Rijksdienst voor Pensioenen de bestaansmiddelen van 1.000 gepensioneerden heeft weggeknipt omdat ze bijkomende inkomsten verkregen die hoger waren dan de toegelaten barema’s (zie kader). Idem voor de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS): 1.500 slachtoffers! Daarbij komen nog eens zo’n 2.500 gepensioneerden, oud zelfstandigen, loontrekkenden of ambtenaren, van wie men het pensioen met zo’n 10 à 20 % heeft verminderd om dezelfde reden. Conclusie? Ja, u mag (blijven) werken tijdens uw pensioen, maar u dient wel eerst goed te rekenen om te vermijden dat u bepaalde plafonds overschrijdt. En inderdaad ‘sommige plafonds’ die België maken tot het land met de laagste pensioenen en met de meest pietluttige controleurs van Europa!

De oplossing?

Voor wie wil blijven werken na zijn of haar pensionnering bestaan er slechts 2 mogelijkheden, in afwachting dat de Belgische wetgeving wordt aangepast namelijk:

  • De plafonds respecteren (deze vind je HIER)
  • De obstakels omzeilen

Obstakels omzeilen?

retraite2

Maar natuurlijk. Er bestaan verschillende mogelijkheden, die bovendien volkomen legaal zijn, zoals

  • Werken in een vennootschap. Niet uzelf, maar de morele persoon die uw vennootschap eigenlijk is, zal de vruchten plukken van uw arbeid. Om geld te halen uit uw vennootschap zijn er verschillende mogelijkheden, gaande van de toekenning van een dividend tot voordelen in natura (wagen, logement) tot de verschillende investeringsmogelijkheden zoals de financiering van een tweede verblijf;
  • Genieten van een inkomen dat niet beschouwd wordt als een beroepsinkomen, zoals bij voorbeeld auteursrechten, royalty’s, inkomsten uit brevetten of uit wetenschappelijke of artistieke activiteiten.

Een goede raad: deze materie is zo complex dat u best eerst een (goede) boekhouder raadpleegt. 


© Fiftyandme 2023