Geef uw woning nieuwe energie!

Leestijd: 2 minuten

Feng shui of de kunst om een gezonde woning te creeren, waar geluk en gezondheid verzekerd zijn.

In Azië maakt Feng Shui deel uit van het dagelijkse leven van iedereen: alle woningen, kantoren of verblijfplaatsen houden rekening met deze oeroude Chinese discipline die letterlijk kan worden vertaald als Wind en Water. Het doel? De mens in harmonie laten leven met zijn omgeving. Want het energetische evenwicht van de plaatsen waar wordt geleefd, vormt de basis van een gelukkig bestaan. Zich goed voelen in zijn eigen huis, is cruciaal om op alle vlakken in harmonie te zijn. Opgepast: een slechte Feng Shui dreigt immers ziekten, rampen, geldverspilling of hartzeer aan te trekken. Het volstaat om enkele basisregels te respecteren en te spelen met licht, planten en kleuren om uw woonplaats een dosis nieuwe energie te geven!

Fengshui

Kleuren zijn erg belangrijk: elke kleur heeft een eigen vibratie, energie: yin (mannelijk) of yang (vrouwelijk). Het evenwicht tussen de kleuren in elke ruimte van de woning en in de totale woonst moet worden nagestreefd zodat men een volledige harmonie bereikt. In een ruimte die te yin of te yang is, kunt u met de hulp van de kleuren het evenwicht herstellen. Hieronder vindt u de symboliek van de kleurencombinaties die moeten worden gerespecteerd om droevige of ongelukkige samenstellingen te vermijden…

Fengshui1

Oranje (yang) Stralende energie. Enthousiasme, nieuwsgierigheid, stimuleert cyclusveranderingen.

Rood (yang) Energie van de concrete actie. Sensualiteit, hartstocht, bevordert de gepassioneerde wisselwerking.

Geel (yang) Vernieuwende energie. Transformatie, bevrijding, bevordert de intellectuele arbeid.

Groen (yin) Serene energie. Rust, welvaart, bevordert de juiste initiatieven.

Blauw (yin) Spirituele energie. Sereniteit, intuïtie, bevordert de openheid van het bewustzijn en van het hart.

Bruin (yin) Energie die houvast geeft. Comfort, veiligheid, bevordert de pragmatische reflectie.

Om onze ruimten dynamiek te geven, stelt de Feng Shui een aantal ‘remedies’ voor die eenvoudig in de praktijk om te zetten zijn:

  • Levende elementen zoals planten, een verse bloemenruiker, kleine goudvissen (echte of valse) in een bokaal om de gunstige levensstroom aan te trekken
  • Water symboliseren is een uitstekend gebaar: een afbeelding van een waterval (kaart, poster…) bij het binnenkomen in de woning volstaat om de goede vibraties te voelen toenemen.

Nog een aantal goede Feng Shui-reflexen om toe te passen:

  • Een aquarium aan de noordzijde of in het salon van de woning trekt comfort en materiële welvaart aan…
  • Of nog: glinsterende voorwerpen (kristallen), spiegels of een lamp plaatsen. Ze vormen het verlengstuk van uw woning als één van de pa kua’s ontbreekt.
  • Een vlag of een ronddraaiend wiel herstelt de zwakke energie.
  • Een zwaar voorwerp, zoals een steen of een beeld, stabiliseert en geeft houvast aan de dromers die weinig concreet kunnen denken.


© Fiftyandme 2024