“Mooi zijn, is zelfvertrouwen hebben en jezelf zijn”

Leestijd: 3 minuten

Ziedaar de vrijwel unanieme conclusie van de vrouwen die deelnamen aan onze enquête in de apotheek. Voor ons is dit de gelegenheid om even stil te staan bij deze sterke trend naar “gezonde schoonheid” waarbij het fysieke en het mentale nauw met elkaar verweven zijn. En waar het gepersonaliseerd advies van een expert met een witte jas veel zwaarder doorweegt dan een modegril.

Door Isabelle Blandiaux

Het is een fenomeen. Vooral dan in Parijs waar ze op zaterdagen – toeristen inbegrepen – in dichte drommen staan aan te schuiven voor bepaalde bekende para-apotheken. Hoewel die bij ons minder spectaculair aanwezig zijn, beleeft ook België een “gezonde schoonheidsboom”. Die past  vooral in een meer globale context, stelt Roland De Cocq, algemeen directeur Cosmétique Active bij L’Oréal in België en Nederland. Hij vat het zo samen: “In een wereld met een tekort aan perspectieven is het wellicht zeer verantwoord om in je gezondheid te investeren. Dat begint met ziektepreventie en met de algemene verbetering van je gezondheid.” En dus met schoonheid, want die twee hebben een intieme band.

UNE-life-magazine-être-belle1

De enquête* die wij bij apotheekklanten lieten uitvoeren, bevestigt dat. Voor 87,4 % is een mooie vrouw een stralende vrouw die tevreden is met zichzelf (voor 10 % wordt dat: een dynamische vrouw die sport en graag beweegt; voor 3 %: een jonge en slanke vrouw die aan de criteria van de maatschappij beantwoordt). “De hoge score die aan de uitstraling wordt toegekend, impliceert dat schoonheid een kwestie is van charme, gekoppeld aan wat men is, een samengaan van fysiek en mentaal. Helemaal los van de sociale normen”, stelt Martine Clerckx, trendwatcher en oprichtster van Wide, een Brussels agentschap dat nieuwe maatschappelijke trends bestudeert en daar over adviseert.

Ander opmerkelijk resultaat dat perfect coherent is: de helft van de vrouwen vindt dat schoonheid in de eerste plaats duidt op zelfvertrouwen en 42 % vindt dat het overeenkomt met zichzelf zijn (voor 5 % gaat het vooral om persoonlijkheid en creativiteit; voor 2 % over het in de smaak vallen bij anderen). “Voor velen is zelfvertrouwen de hoeksteen van de schoonheid. Met zijn slogan ‘Want ik ben het waard’ speelt L’Oréal duidelijk in op die notie van zelfvertrouwen, die drang naar zelfverzekerdheid. Die trend is nog sterker bij vrouwen die in de apotheek kopen. Vrouwen die schoonheidsproducten kopen die dichter aansluiten bij het modegebeuren en die op die manier hun eigen creativiteit meer aan bod laten komen, lopen wellicht vaker binnen in de parfumerie of in grote winkelcentra.”

We noteren een klein, maar toch wel treffend verschil tussen het noorden en het zuiden van het land. Het zelfvertrouwen speelt langs beide kanten van de taalgrens een belangrijke rol, maar is toch meer uitgesproken langs Vlaamse kant (56 % tegen 48 % in de Franse Gemeenschap), terwijl “jezelf zijn” hoger scoort langs Franstalige kant (43,5 % tegen 37 % in Vlaanderen). “Wij stellen deze nuance ook vast in andere studies: een grotere drang naar authenticiteit bij de Franstaligen en een grotere behoefte aan vertrouwen bij de Nederlandstaligen voor wie veiligheid, kader, normen belangrijker zijn”, analyseert Martine Clerckx.

Vanaf veertig jaar – en dat geldt voor alle vrouwen in de enquête – wordt zelfvertrouwen minder belangrijk dan jezelf zijn. “Wanneer je jong bent, probeer je dingen uit en zoek je een eigen stijl qua vrouwelijkheid en schoonheid. Vervolgens hak je knopen door maar blijf je zeer beïnvloed worden door hoe anderen naar je kijken. Na je veertigste is die vrouwelijkheid een totaalbeeld geworden. Je voelt je beter in je vel en je hebt zelfvertrouwen. Wat vanaf nu telt, is jezelf zijn.”

“In een wereld met een tekort aan perspectieven is het wellicht zeer verantwoord om in je gezondheid te investeren. dat begint met ziektepreventie en met de algemene verbetering van je gezondheid.”

* Online-enquête door het Bureau QMS (lid Febelmar) tussen 10 juni en 1 juli 2015 bij 600 vrouwen tot 65 jaar in het netwerk van de Multipharma apotheken en de para-apotheken iU. De antwoorden kwamen voor 75% van Franstaligen en voor 25% van Nederlandstaligen. De deelnemers waren voor 47% woonachtig in het Waals Gewest, voor 33% in het Vlaamse Gewest en voor 19,5% in  het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. © Fiftyandme 2024