Uw testament in het teken van kwetsbare kinderen

Leestijd: 2 minuten

Wereldwijd moeten miljoenen kinderen opgroeien zonder hun mama of papa, een gemis dat ze hun leven lang met zich meedragen. Toch hebben zij, net als alle kinderen, recht op een gelukkige jeugd, op een gezin dat van hen houdt, op een mooie toekomst. Samen met SOS Kinderdorpen kan u tijdens, maar ook na uw leven, het verschil maken voor die kinderen.

Uw (duo)legaat voor het goede doel

Iedereen kan een goed doel opnemen in zijn of haar testament. Afhankelijk van het wettelijk voorbehouden deel voor uw rechtstreekse erfgenamen, kunt u zelf volledig kiezen aan wie u uw bezittingen achterlaat. Wel is het zo dat de belastingen op uw erfenis hoger worden naarmate de verwantschap van uw erfgenamen afneemt. Met een duolegaat, waarbij u één of meerdere erfgenamen én een goed doel als SOS Kinderdorpen in uw testament opneemt, hoeft u deze hoge successierechten niet te betalen. Heel wat vrienden van SOS Kinderdorpen hebben reeds deze weg gevolgd, en hielden zo een groter bedrag over om te verdelen onder hun dierbaren en SOS.

Opgroeien in een warm gezin

SOS Kinderdorpen gelooft dat een gezin de beste plaats is voor een kind om in op te groeien. In een familieverband leren kinderen relaties aan te gaan, verantwoordelijkheden te nemen en belangrijke waarden te kennen. Daarnaast is een familie altijd een basis waarop je kan terugvallen. Soms hebben families het echter zo moeilijk dat ze niet meer in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen. Dan gaat SOS, indien mogelijk, aan de slag met deze families, zodat de kinderen toch veilig en gezond groot kunnen worden binnen hun eigen gezin. Wanneer dat echter niet meer mogelijk is, bieden we die kinderen opnieuw een veilige thuis in een familiale omgeving. In onze kinderdorpen vinden ze opnieuw een plek waar ze op adem kunnen komen en de gebeurtenissen uit hun verleden kunnen verwerken.

Onze werking in België

Ook in België krijgen kinderen niet altijd de kans om zich te ontwikkelen in een gezonde familiale omgeving. Daarom zijn we op drie verschillende plaatsen actief om ook die kinderen een liefdevolle thuis te bieden. In ons kinderdorp in Bande, in de provincie Luxemburg, vangen we gedurende een langere periode een veertigtal kinderen op die er helemaal alleen voor staan. In het Vlaams-Brabantse Liedekerke is er het Simbahuis, waar we kwetsbare kinderen en hun families begeleiden. In Brussel, ten slotte, werken we samen met BX Brussels en helpen we kansarme jongeren om, ondanks hun lastige thuissituatie, toch aan sport te doen.

SOS Life Magazine 1

Een testament in het teken van kwetsbare kinderen?

SOS Kinderdorpen is grotendeels afhankelijk van vrijwillige giften, waaronder ook legaten. Alleen zo kunnen we ons werk verderzetten. Ook u kunt eenvoudig SOS Kinderdorpen in uw testament opnemen. Ook als u andere erfgenamen hebt, via een duolegaat. Uw gift geeft ons de mogelijkheid om kinderen die er helemaal alleen voor staan een liefdevolle thuis te geven.

Wil u er graag eens over praten? Bel dan naar 02 538 57 38, surf naar www.sos-kinderdorpen.be/testament of stuur een mailtje naar info@sos-kinderdorpen.be en vraag onze gratis brochure aan.


© Fiftyandme 2023