Vlaamse Week tegen Pesten

Word jouw kleinkind gepest op school?

Leestijd: < 1 minuut

De Vlaamse Week tegen Pesten gaat vandaag van start. Wordt jouw kleinkind gepest op school? Het is niet alleen… Maar dit kan er verandering in brengen: er bestaat nu een speciaal anti-pestprogramma op maat van scholen.

Volgens het laatste HBSC-onderzoek wordt meer dan 5% van onze 10- tot 18-jarigen wekelijks gepest, 3% zelfs meermaals per week. Dat betekent dat meer dan 34 500 kinderen en jongeren per schooljaar slachtoffer zijn en bijgevolg te maken krijgen met de negatieve impact van pestgedrag: gezondheids- en gedragsproblemen, onaangepast gedrag op school, dalende schoolprestaties, minder vertrouwen in zichzelf en anderen – en vaak wordt ook hun latere levenspad gehypothekeerd door herhaalde negatieve ervaringen. Ook de andere klasgenoten en het gezin gaan gebukt onder pestgedrag, net als leerkrachten en directie die hun inzet minder beloond zien en ook moeten worden ingezet voor zorg en ordehandhaving. Kortom, zo zegt ook The Lancet Psychiatry (2015): pesten eist een hoge menselijke en financiële prijs.

Vlaamse Week tegen Pesten op school

Daarom doet Onderwijs-Service Leefsleutels naar aanleiding van de Vlaamse Week tegen Pesten (17-24 februari) een extra oproep naar scholen en organisaties om deze thematiek bewust en doelgericht aan te pakken. Ze bieden daarvoor de aan Vlaanderen aangepaste versie van het Finse KiVa-anti-pestprogramma aan. Dat is een wetenschappelijk onderbouwd en uitgekiend programma dat visie, vorming en lesmateriaal inzet om pestproblemen te voorkomen en succesvol aan te pakken. In deze aanpak staat de kracht van de groep centraal en wordt in het algemeen ingezet op het verbeteren van verbondenheid en welbevinden op school. Een school die voor de KiV-aanpak kiest engageert zich voor een periode van minstens drie jaar.

Meer info: info@leefsleutels.be en www.kivaschool.be


Artikel verschenen in Psychologies Magazine


© Fiftyandme 2024