vlotte scheiding

Alles wat je zou moeten weten over een vlotte scheiding

Corona en de lockdown. Wat in de oorsprong een gezondheidscrisis was, had voor sommige koppels verstrekkende gevolgen. Voor veel relaties, die om andere redenen al op een laag pitje stonden, luidde corona een definitief eindpunt in. 24 uur per dag samenleven, het is niet iedereen weggelegd. Sinds de maand mei registreerden we in België een explosie aan echtscheidingen.

Leestijd: 3 minuten

Een vlotte scheiding

Uit de cijfers van de Federatie van het Notariaat blijkt dat het aantal vrijwillige scheidingen in de tweede helft van mei 25% hoger lag dan normaal. Die tendens van een vlotte scheiding, die we trouwens ook in andere landen opmerken, is de afgelopen maanden constant gebleven. Bij het begin van de maand juni lag de stijging op 14,1%. Onder de koppels die willen scheiden, bevindt de helft zich in de leeftijdsgroep van 30 tot 55 jaar.

Een van de oorzaken van de scheiding is het gebrek aan communicatie tussen de echtgenoten. Door het voortdurende samenzijn kwamen sommige koppels tot de ontdekking dat ze elkaar niets meer te vertellen hebben of geen gemeenschappelijke projecten meer hebben. “Tijdens de lockdown waren mijn man en ik de hele tijd samen. Ik besefte iets wat ik eigenlijk al heel lang wist: we hadden geen leuke gespreksonderwerpen meer. We hadden niets meer met elkaar gemeen”, legt de 57-jarige Céline uit op een discussieforum. In sommige gevallen was er ook sprake van huiselijk geweld, of gewoonweg het besef dat je de ander niet meer graag ziet. Naast die relationele perikelen speelden ook materiële omstandigheden een rol: geen eigen plek in huis, geen tuin om even van de stilte te genieten, telewerken, jobverlies, etc.

Vereenvoudigde procedure

Sommige koppels scheiden op grond van onherstelbare ontwrichting, maar veel vaker gebeurt het op basis van onderlinge toestemming. In dat geval beslissen beide partners samen een punt achter hun huwelijk te zetten. Deze tweede procedure is eenvoudiger, sneller en vlotter. Beide echtgenoten stemmen in met de scheiding en bespreken samen hoe ze alle aspecten gaan aanpakken, volgens de gangbare normen. Bij een scheiding door onderlinge toestemming moeten er geen bewijzen van de ontwrichting voorgelegd worden en wordt er geen verantwoording gevraagd. Je gaat uit elkaar en probeert de schade te beperken, einde verhaal. Weet dat het eerste bezoek bij de notaris in dat geval gratis is. Je kunt op dat moment met hem overlopen hoe je de eigendommen eerlijk verdeelt, welke regeling opportuun is voor de kinderen, … en dit alles in een zo sereen mogelijke sfeer.

Verschillende overeenkomsten en fases

De procedure is vrij eenvoudig en vertrekt vanuit het basisprincipe dat beide echtgenoten de beslissingen samen nemen en akkoord gaan. Je start met het opstellen van een basisregeling vertrekkend vanuit een voorafgaande overeenkomst voor een scheiding door onderlinge toestemming. Meer bepaald gaat het over de verdeling van de goederen (regelingsakte) en de familierechterlijke overeenkomst, de regeling voor de kinderen, de onderhoudsbijdrage, de procedurekosten, …. Laat je hiervoor bijstaan door een notaris of advocaat. Een vergetelheid of een beslissing in je nadeel kan achteraf moeilijk worden aangepast. Eens alle documenten ondertekend zijn door de echtgenoten, stuurt de notaris ze naar de griffie van de familierechtbank. Meestal verschijnen de echtgenoten niet voor de rechter. Het vonnis van de rechtbank wordt in het huwelijksboekje opgenomen, wat meteen ook het einde van de procedure betekent.

Scheiden kost geld

Er bestaat geen standaardtarief voor een scheiding door onderlinge toestemming. Alles hangt af van de notariële akten (meer bepaald als de woning wordt verkocht), van het honorarium van de notaris die bepaalde stukken aan het dossier moet toevoegen, de overeenkomsten moet opmaken, etc. Gemiddeld kost een echtscheiding door onderlinge toestemming tussen 1000 en 1200 euro.

Duur van de procedure

Ook hier is er geen eenduidig antwoord. Hoe sneller je samen over de verdeling van goederen en de regeling voor de kinderen beslist – de eerste stap bij een scheiding – hoe sneller de rechtbank een beslissing kan nemen. Zonder complicaties duurt de procedure voor een scheiding door onderlinge toestemming over het algemeen drie tot vijf maanden.

Feitelijk scheiden als adempauze

Kun je als koppel wel nog praten met elkaar? Misschien wil je niet scheiden maar elkaar tijd geven om na te denken en te proberen conflicten die eerder onoverkomelijk leken, toch op te lossen? Dan kan je kiezen voor een feitelijke scheiding. Dit soort scheiding is niet wettelijk gedefinieerd maar geeft de partners de kans even afstand te nemen zonder werkelijk te scheiden. Je blijft elkaar dus bijstand en getrouwheid verschuldigd. Deze situatie kan eventueel toch nog leiden tot een duurzame verzoening. Misschien het proberen waard voor je definitief alles opblaast.

De leukste berichten van Fifty & Me in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Beeld:
Shutterstock


© Fiftyandme 2022