Dubbel zoveel erfenissen naar goede doelen

Leestijd: 2 minuten

“Neem een goed doel op in uw testament.” Met die boodschap probeert voormalig omroepster en presentatrice van de VRT Paula Sémer al een aantal jaren de Belg warm te maken om ook aan de goede doelen te denken bij het opmaken van hun testament. testament.be vertegenwoordigt vandaag 120 goede doelen, gaande van Alzheimer Liga tot de Zoo. En met succes blijkbaar, want het aantal legaten dat naar goede doelen gaat is de afgelopen vijf jaar verdubbeld.

Wij spraken met Carine Coopman, de nationale coördinator van testament.be.

Worden er tegenwoordig meer testamenten opgesteld dan vroeger?

Carine Coopman: Concreet cijfermateriaal over hoeveel mensen een testament opmaken bestaat niet. In België is er immers geen registratieplicht van testamenten en dus kan je het ook niet achterhalen. Iemand kan bv. een testament opstellen en dat opbergen in zijn/haar nachtkastje. Veel mensen laten echter hun testament opmaken door een notaris en dus hebben die er wel gedeeltelijk zicht op. Volgens de Koninklijke Federatie van de Belgische Notarissen hebben de Belgische notarissen verleden jaar maar liefst 36% meer testamenten opgesteld dan het jaar voordien. Volgens erevoorzitter Bart Van Opstal zijn mensen meer dan ooit met hun erfenis bezig en zijn het daarbij heel vaak goede doelen die in de prijzen vallen. Ook bij testament.be zien we het aantal kandidaat-erflaters al jaren enorm stijgen.

Halen goede doelen veel inkomsten uit erfenissen?

Carine Coopman: De trend zette zich ook afgelopen jaar door: in 2016 rijfden heel wat goede doelen opnieuw meer erfenissen binnen. In sommige gevallen gaat het om een verdubbeling of zelfs verdriedubbeling in enkele jaren tijd. We kunnen dat afleiden uit de erfrechten die de goede doelen betaald hebben op de erfenissen die ze gekregen hebben. Terwijl in 2011 het bedrag aan erfbelasting dat die goede doelen betaalden nog maar 8 miljoen euro bedroeg, was dat vorig jaar al opgelopen tot 15,7 miljoen.

Wat zijn de mogelijke verklaringen hiervoor?

Carine Coopman: Ik zie een aantal redenen voor deze forse stijging van inkomsten uit erfenissen. In de eerste plaats een sociologische en demografische verklaring: de geëngageerde babyboomgeneratie komt te overlijden. Zeg maar: de hippies uit de jaren zestig. Zij hebben geld, want ze hebben zelf al wat bijeen geërfd én zij hebben minder kinderen. Bovendien is het een geëngageerde generatie die schenken aan een goed doel al lang als sociale norm hanteert. Maar ook de secularisatie en de ontzuiling spelen ongetwijfeld een rol. Vroeger gingen zo goed als alle erfenissen nog naar de kerk en de kloosterorden of naar de zuil waarin men was grootgebracht, maar door de ontzuiling en de ontkerkelijking is die episode, zeker na de recente golf van pedofilieschandalen, zo goed als afgesloten. Maar ook intern binnen onze organisatie is er volgens mij een verklaring te vinden: testament.be zit nu al in haar tiende campagnejaar met advertenties in dag- en weekbladen, websites, tv-spots, beurzen, koffietafels, een gratis juridische gids die massaal verspreid wordt,… om de Belg te overtuigen een goed doel in zijn/haar testament op te nemen. De afgelopen jaren hebben wij toch wel een belangrijke weg afgelegd in het bewustmakingsproces.

foto-Carine-2


© Fiftyandme 2024