Het duolegaat: een nuttige daad

Leestijd: 5 minuten

Indien u uw patrimonium wil overdragen en geen directe erfgenamen hebt, kan een duolegaat een zinvolle oplossing zijn. Hierbij krijgt één begunstigde persoon de voorkeur en wordt een goed doel geholpen.

Door Viviane Eeman

life-magazineMarie, uw buur, is een jonge vrouw die altijd voor u klaar staat. Zij is elke dag opnieuw de familie die u zelf niet meer hebt. Wanneer u zich over uw erfenis buigt, is het logisch dat zij in beeld komt. Maar u weet ook dat wanneer uw bezittingen niet in een directe lijn worden nagelaten – dat wil zeggen tussen echtgenoten, kinderen of tussen broer en zus – de erfenisrechten naar ‘derden’ toe hoog kunnen oplopen.
Zelfs tot 80% in de Franstalige regio en in Brussel – de percentages verschillen voor elke regio van ons land.

Zij liggen lager wanneer u een duolegaat overweegt, want dit is bijzonder interessant indien er geen rechtstreekse erfgenaam is. U benoemt een NGO, een stichting of een vereniging naar keuze als algemeen legataris die een gedeelte van uw patrimonium moet teruggeven aan Marie. Dit is voordelig voor de persoon van uw keuze die een goede zaak doet op fiscaal vlak, maar ook voor het goede doel dat de volledige successierechten van Marie alsook de eigen successierechten zal betalen, zij het tegen een verlaagd tarief, en zich ook om de administratieve en fiscale afwikkeling van het dossier zal bekommeren (wat, laten we dit maar toegegeven, de dingen al heel wat eenvoudiger maakt).
Niet onbelangrijk: er dient over gewaakt dat de winst die voor het gekozen goede doel overblijft groot genoeg is, zodat zij het duolegaat aanvaardt.

Hoe gaat dit praktisch?

U wint altijd het advies in van een notaris die u hierover gratis kan informeren. U kunt ook informatie inwinnen bij de verenigingen, stichtingen en NGO’s die in de meeste gevallen over een eigen advocaat beschikken. Het eerste wat men moet doen, is een testament opmaken. Dat is niet geldig wanneer het op een pc staat en ook niet wanneer het gedicteerd is. Het is dus absoluut noodzakelijk om dit eigenhandig neer te schrijven op papier, te dateren en te handtekenen, en dat het strikt persoonlijk is. De notaris is de enige persoon die het recht heeft om te helpen bij het opstellen hiervan, wat meteen ook de rechtsgeldigheid impliceert. www.notaris.be

Opgelet voor…

Vergeet niet dat de levensomstandigheden van een persoon die zijn patrimonium via een legaat schenkt, kunnen veranderen ten gevolge van – bijvoorbeeld – ziekte, en dat het misschien noodzakelijk zal zijn om het duolegaat te herroepen.

Door open kaart te spelen met uw notaris en hem volledig in te lichten, zal hij uw geval op de juiste manier kunnen evalueren en worden latere complicaties vermeden die tegen uw plannen indruisen.

Enkele NGO’s

Het is onvoldoende bekend dat die fantastische verenigingen die ontzettend nuttig zijn voor de samenleving voor het grootste deel overleven dankzij de vrijgevigheid van het publiek.

Artsen Zonder Grenzen

life-magazine

Oorlogen, natuurrampen, volksverhuizingen: AZG, dat door artsen en journalisten werd opgericht, is actief op alle fronten. ‘Naast medische hulp voor mensen in nood treden wij ook op als spreekbuis om onze verontwaardiging publiek te maken bij ondraaglijke situaties, schendingen en crisissen die iedereen lijkt te vergeten. Dat is inherent aan onze missie’, aldus perswoordvoerder Raphaël Piret.
Een van de tussenkomsten de voorbije twee jaar was het indijken, afgrenzen en uitroeien van de Ebola-epidemie in Oost-Afrika. AZG, toen de enige specialist op het veld, zette in 2014 ter plaatse en in uitzonderlijk moeilijke omstandigheden liefst 4000 medewerkers en 300 expats in. Vandaag is de vluchtelingencrisis in Europa de grootste bekommernis voor AZG dat wereldwijd 19 projecten heeft lopen. Deze omvatten zowel het medisch luik als de reddingsoperaties in de Middellandse Zee en de bouw van het eerste vluchtelingenkamp uit de geschiedenis in Frankrijk.

life-magazineAZG heeft momenteel 35.000 medewerkers wereldwijd. 10% hiervan zijn expats, maar de overgrote meerderheid is lokaal. Vijf afdelingen worden operationele centra genoemd en leiden de acties op het terrein: Parijs, de oudste afdeling, Barcelona, Amsterdam, Genève en Brussel dat door de jaren heen is uitgegroeid tot het belangrijkste operationeel centrum. Het beheert een derde van de activiteiten en dit verklaart dat 300 mensen werkzaam zijn in de verschillende afdelingen in Elsene. Nog steeds in Brussel – aan de achterkant van Tour&Taxis – bevindt zich eveneens een uniek opleidingscentrum dat de echte omstandigheden in verschillende logistieke werkstromen weergeeft en bedoeld is om medewerkers op te leiden. Een laatste vestiging is MSF Supply: een van de twee bevoorradingscentra van deze organisatie. Deze ligt in Neder-Over-Heembeek en levert het materiaal dat nodig is tijdens de tussenkomsten en dit tot en met complete hospitaalkits.

De financiering van AZG komt grotendeels (87%) van privégiften en legaten. Zoals in 2014, met 47 miljoen euro voor België, waarvan 25% uit legaten. Deze financiële onafhankelijkheid is fundamenteel. ‘Wanneer AZG naar conflictzones afreist, dient het zijn toegang met alle partijen te onderhandelen – zowel regeringen, legers, internationale coalities… – en iedereen te herinneren aan de principes van neutraliteit, onpartijdigheid en onafhankelijkheid die ons toegang geven tot de zones waar de geringste twijfel ons weg kan houden. Deze financiële onafhankelijkheid biedt ons dus een totale operationele onafhankelijkheid’, aldus Medhi Magha, verantwoordelijke voor de legaten. Een jurist staat de mensen bij die dit wensen en er is ook een zeer duidelijke infobrochure beschikbaar.

 Contact voor juridische vragen:
Anne Van den Bussche, jurist AZG.
T. 0475 63 33 25
legs@msf.be

 Om een gratis brochure te bestellen
Contact: Maïté Vollemaere, Services Legs
T. 02/474 74 63
legs@msf.be
Giften: BE 73 0000 0000 6060

Brailleliga

Life-Magazine115 personeelsleden en 428 vrijwilligers helpen in totaal 13.643 blinden en slechtzienden in België. Deze getallen vertonen een stijgende lijn, zoals ook blijkt uit 993 nieuwe aanvragen in 2013 en 890 in 2014, en dat laat zich vooral verklaren door de langere levensverwachting. De belangrijkste missie van de Brailleliga is de zelfstandigheid van deze mensen te bevorderen in de sectoren werk, vrije tijd en hulp in het dagelijks leven. Het gaat dus zowel om het aanleren hoe zich te verplaatsen met behulp van een witte stok en een blindengeleidehond als te helpen bij administratieve beslommeringen, tewerkstelling of hen vertrouwd te maken met informatica.

De Stichting voor de blinden, de stichting van openbaar nut van de Brailleliga, steunt ook de research in oftalmologie door 7 wetenschappelijke onderzoeksprojecten te sponsoren (deze werden niet gekozen door de Brailleliga zelf, maar door het onderzoekingsfonds). Wat de financiering betreft, kan de vzw rekenen op 22% van de Waalse, Vlaamse, Brusselse en federale subsidies (allemaal actief op Belgisch grondgebied), maar de financiële middelen komen bijna volledig van de vrijgevigheid van het publiek en dit nu al bijna 100 jaar lang. In dit pakket zijn de legaten goed voor iets meer dan 60%. Twee personen houden zich nadrukkelijk bezig met de opvolging hiervan. Leuk idee is het ‘opgedragen fonds’ dat gebruikt wordt om een project te financieren dat de schenker nauw aan het hart ligt. Dit fonds draagt de naam van de milde schenker (of de naam van zijn keuze) die op die manier blijft doorleven.

Brailleliga
T. 02 533 32 11
www.braille.be
www.braille.be/nl/steun-ons/legateren
Giften: BE 11 0000 0000 4848


Meer info

Om vertrouwd te raken met successierechten heeft testament.be, in samenwerking met de juridische uitgeverij La Charte, een praktische gids samengesteld waarin uitleg wordt gegeven over duolegaten en giften voor een goed doel. U kunt deze gids, die meer dan 100 organisaties omvat (vzw, NGO, stichtingen, universiteiten en culturele instellingen), waarbij ook AZG en de Brailleliga, gratis bestellen.

De brochure van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, het Belgisch Netwerk van Stichtingen en de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving, ‘Maak het verschil – een goed doel in uw testament’, kan gratis worden gedownload op de website www.notaris.be/erven-schenken/brochures

 

 


© Fiftyandme 2024