SUCCESSIEPLANNING: DIRE EENVOUDIGE EN GOEDKOPE OPLOSSINGEN

Leestijd: 4 minuten

2. Schenking tegen voorkeurtarieven

DonationU kunt uw partner en/of uw kinderen een aandelenportefeuille of kunstwerken schenken. Indien u de kunstwerken graag bij u thuis bewaart, of de intresten en dividenden van uw aandelenportefeuille, kunt u enkel de blote eigendom schenken. De schenking kan verschillende clausules omvatten waarmee u bepaalde rechten vrijwaart op de bezittingen die u in blote eigendom hebt geschonken.

Een schenking gebeurt principieel via een notariële akte. In België uitgevoerde notariële schenkingen zijn onderhevig aan een registratierecht met een voorkeurtarief van 3 % voor de schenkingen tussen echtgenoten en samenwonenden of aan kinderen (3,3 % indien de schenker woonachtig is in het Waalse Gewest).

De schenking kan verschillende clausules omvatten waarmee u bepaalde rechten vrijwaart op de bezittingen die u in blote eigendom hebt geschonken.

Een schenking kan ook gratis zijn indien u deze verricht zonder registratie (manuele schenking, indirecte schenking of schenking voor een buitenlandse notaris). Indien er voor de bewuste schenking geen schenkingsrechten werden betaald en de schenker overlijdt binnen de drie jaar, is het bedrag van deze schenking onderhevig aan successierechten.


© Fiftyandme 2024