Homeopathie tegen opvliegers

Leestijd: 4 minuten

Opvliegers?

De symptomen van de menopauze zijn ondergeschikt aan de hormonale omschakeling.

shutterstock_181678220

Opvliegers en nachtelijk zweten zijn de meest typische (zogeheten vasomotorische) symptomen die zich vertalen in ‘warm en koud’, een rood aanlopende hals en gelaat en zweten, ook ’s nachts. Soms worden zij voorafgegaan door bepaalde voortekenen, zoals duizelingen, tintelingen, druk in de borststreek. Zij hebben de neiging om af te zwakken met de tijd, zowel in frequentie als in kracht.

Onderzoekstudie
Om de kennis, de klachten en de behandelingen van vrouwen in de menopauze beter in kaart te brengen, werd een online onderzoek (1) uitgevoerd op een representatief deel van vrouwen tussen 45 en 55 jaar; in totaal 700 vrouwen.
De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat de klachten die vrouwen in de menopauze of de pre-menopauze ervaren zeer talrijk zijn en al vroeg opduiken. Onderstaande klachten werden of worden ervaren:
84 % opvliegers
81 % plotse vermoeidheid
78 % nachtelijk zweten
78 % slaapproblemen
67 % van de vrouwen ervaart de opvliegers als “zeer storend”. 51 % van de vrouwen stellen dat dit 1 van de 3 meest ‘storende’ klachten is (gevolgd voor 33 % van hen door nachtelijk zweten en 23 % slaapproblemen).
Het negatief aanvoelen van opvliegers neemt toe met de leeftijd:
44% bij vrouwen van 45-48 jaar
49% bij vrouwen van 49-52 jaar
58% bij vrouwen van 53-55 jaar

4 op 5 vrouwen in de (pre)menopauze tussen 45 en 55 jaar heeft last van opvliegers.


© Fiftyandme 2024