stemmingswisselingen cyclothyme

Lijd jij aan stemmingswisselingen van de cyclothyme stoornis?

Kenmerkt je dagelijks leven zich door stemmingswisselingen, tussen vreugde en momenten van depressie, dan kan er sprake zijn van een cyclothyme stoornis

Leestijd: 2 minuten

Met de opeenvolging van crisissen (gezondheid, economie…) wordt ons humeur sterk op de proef gesteld. En nog meer bij zeer gevoelige mensen, met een stoornis die psychische reacties kunnen uitlokken of verergeren. Zoals de cyclothyme stoornis, waarvan de symptomen lijken op die van bipolariteit met stemmingswisselingen.

Wat is de cyclothyme stoornis?

Cyclothymie wordt gedefinieerd als een stemmingsstoornis, die zich kenmerkt door afwisseling van euforische en depressieve perioden. Volgens de medische wereld is de cyclothyme stoornis een voorloper van de bipolaire stoornis type I en II. Het grote verschil tussen bipolariteit en cyclothymie ligt in de intensiteit van de stoornissen. De intensiteit is hoger bij bipolariteit.

De gegevens over de prevalentie van de cyclothyme stoornis zijn gebaseerd op uiteenlopende schattingen. Namelijk van 0,5 tot 2,5% van de bevolking, alle geslachten en leeftijden samen. Andere studies schatten het percentage patiënten tussen 6 en 13% (bron: ctah.eu).

Wat zijn de symptomen van een cyclothyme stoornis?

  • Afwisseling van depressie en euforische (hypomane) cycli
  • Weinig energie of hyperactiviteit
  • Concentratieproblemen
  • Prikkelbaarheid
  • Slaapstoornissen
  • Verminderd libido
  • Eetlustproblemen
  • Gewichtsproblemen
  • Suïcidale gedachten
  • Ongelukkig zijn

Dit zijn veel voorkomende symptomen die zorgwekkend kunnen zijn. Maar voor een psychiater staan ze niet op zichzelf om een zekere diagnose te stellen. Wel moeten ze over een periode van minstens 2 jaar geobserveerd worden.

Wat zijn de meest voorkomende risicofactoren?

Tijdens een medisch consult zal de psychiater eerst kijken naar een mogelijke familiegeschiedenis. De aanwezigheid van mensen met een bipolaire stoornis in de familie, is over het algemeen een belangrijke risicofactor. Maar dit is lang niet de enige. Andere triggers zijn bijvoorbeeld te veel alcohol (of drugs) maar ook een persoonlijke gebeurtenis (overlijden of verlies van job). Ook de levensstijl kan een rol spelen, zoals slaapstoornissen, verstoorde werktijden, een stressvol leven…

Welke behandelingen zijn beschikbaar?

Zonder een medisch advies te vervangen, geven we met enkele punten een overzicht van de ondersteunende zorg die iemand met cyclothymie kan krijgen. De gebruikelijke behandeling is gebaseerd op stemmingsstabilisatoren, zoals lithium, antipsychotica of anti-epileptica. De behandeling omvat ook een verandering van levensstijl, met bijzondere aandacht voor de slaap, die cruciaal is om het optreden van psychische reacties te verminderen. Een behandeling met medicijnen wordt vaak ook gecombineerd met cognitieve en gedragspsychotherapie (CGT).
Ten slotte kan deelname aan discussiegroepen helpen om steun te krijgen en ervaringen te delen. Het bijhouden van een dagboek kan de arts ook een goed overzicht geven van de evolutie van de stoornis.

De leukste berichten van Fifty & Me in je mailbox ontvangen? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Beeld © Shutterstock


© Fiftyandme 2024