Zes mythes over liefde

Leestijd: 8 minuten

3. De mythe van liefde onder controle

life-magazine

‘Liefde is een werkwoord’

Die opvatting vindt zijn oorsprong in de aristocratische liefde: de partners worden uitgekozen om zo efficiënt mogelijk het bezit en de familie te beheren. In onze huidige samenleving zijn de meeste contracten van beperkte duur. Wil je graag dat je relatie blijft duren dan moet je er werk van maken. Dat wil zeggen dat je je een doel stelt en alle middelen aanwendt om dat doel te bereiken.
Die opvatting leunt aan bij de cultuur van persoonlijke ontwikkeling, die in alle domeinen van het leven is binnengedrongen en die stelt dat werken aan jezelf de sleutel is tot zelfverwezenlijking.

Impact?
Deze mythe veronderstelt dat een liefdesrelatie afhankelijk is van wat je erin investeert. Een sleutel-op-de-deurliefde bestaat niet, je moet actief aan een relatie werken. De andere kant van de medaille is dat die mythe kan leiden tot een andere opvatting: het idee dat je inspanningen moet doen om liefde en verlangen te laten voortduren.

Hoe die mythe positief aanwenden?
De opvatting is gebaseerd op het idee dat je alles in eigen hand hebt en ontkent de onbewuste dimensie in een relatie zoals het verlangen, dat aan elke planning ontsnapt. Je kan een koppel ook beschouwen als een organisch wezen met een ritme, dat net als de ademhaling gebaseerd is op inademing (je komt dichter) en uitademing (je gaat een stapje weg van elkaar).
Als je je daar bewust van bent en accepteert dat een levendige relatie schommelingen kent kan je je soepel aanpassen aan die bewegingen zonder hard labeur. Een bloeiend liefdesleven heeft niet zozeer te maken met werken als wel met interactie.


© Fiftyandme 2024