Zes mythes over liefde

Leestijd: 8 minuten

2. De mythe van goede (of slechte) timing

life-magazine‘Te vroeg is niet goed, te laat ook niet’ 

Nooit onmiddellijk na een breuk. En altijd nadat je lang genoeg hebt nagedacht …
Volgens veel mensen bestaat er een goede timing die maakt dat je relatie goed zal lopen en een slechte timing die altijd leidt tot een mislukking. Die mythe is niet nieuw maar gaat terug tot de Grieks-Romeinse tijd en het idee van lotsbe­stemming. Het lot of fatum werd bepaald door de goden en opgelegd aan de mensen. Ze moesten er rekening mee houden om oorlogen te winnen en harten te veroveren.
Ook in onze tijd wordt de mythe van timing steeds sterker omdat we leven in een maatschappij waarin alles snel gaat, waarin we bang zijn om het leven aan ons voorbij te laten gaan en slechte keuzes te maken.

Impact?
Deze mythe ondersteunt het idee dat het succes of de mislukking van een relatie afhangt van externe elementen. Het fatum van de Romeinen wordt op die manier een psychologische tijdskalender. Vandaar de opvatting dat een nieuwe relatie na een recente scheiding niet kan lukken omdat je tijd nodig hebt om te her­stellen van die breuk. Een relatie die je aangaat nadat je bekomen bent van de breuk met je vorige partner zou stabieler en duurzamer zijn.

Hoe die mythe positief aanwenden?
Alleen je eigen interne timing, je psychisch-emotionele kalender is van tel. Die is uniek en niet te ver­algemenen. Je hebt zelf het vermogen om te beslissen of je op een bepaald moment in je leven al dan niet klaar bent voor een relatie, om te voelen en te kiezen wat goed is voor jou. Er kunnen duurzame en sterke relaties ontstaan in periodes in je leven die als ‘ongunstig’ worden beschouwd (rouw, ziekte, werkloosheid) en het omgekeerde kan evengoed. Het is dus belangrijk om naar jezelf te luisteren, vertrouwen te hebben en raad en waarschuwingen niet klakkeloos aan te nemen.


© Fiftyandme 2024